Nếu bạn có tình cờ đi qua Yokohama vào khoảng giữa ngày 9-17 tháng Tám, bạn cũng có thể ghé xem “Pikachu Tairyo Hassei Chu”, hay “Pikachu Ở Tất Cả Mọi Nơi”, một sự kiện diễn ra bao trùm 14 địa điểm xung quanh thị trấn.

Click để đọc thêm…