Album tổng hợp Exit Tunes Presents Vocalonexus feat. Hatsune Miku đã bán được 31.000 bản, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số album của Oricon trong tuần lễ kéo dài từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 1.

Click để đọc thêm…