Mùa anime hè 2016 đã qua được một tháng, thời điểm này hẳn là khán giả đã định hướng rõ ràng cho mình sẽ tiếp tục theo dõi hoặc bỏ ngang những tựa phim nào.