Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Một giọng nói trìu mến cất lên
“Anh đã thấy đúng không”
Và thế là câu chuyện bắt đầu

Click để đọc thêm…