Trái Đất và Hỏa Tinh giao thông giao cấu.
Tác giả kịch bản Urobuchi Gen.

Click để đọc thêm…