Ngày đó ta vẫn luôn tìm kiếm một điều quý báu thất lạc đâu đây
Cũng tại nơi chốn này, vào cái lần mình gặp.
Và ta nhận ra thời gian vô tình, tàn nhẫn đến dường nào.

Click để đọc thêm…