Chính vì thế, ngay tại phút giây quyết định này đây
Anh vượt qua ranh giới thời gian để gìn giữ nụ cười cho em.
Thế là một lần nữa lao vào vòng lặp không bi lụy
Người quan sát cô độc dấn thân vào vòng xoáy thời gian

Click để đọc thêm…