Một video khác quay cảnh lễ hội mùa hè Comic Market năm nay, video mới này giới thiệu về nghệ thuật cosplay ở Nhật bản. Hãy xem và tận hưởng video bên dưới nhé:

Click để đọc thêm…