Kier Simmons đã công bố phiên bản mới nhất của Scouter mà anh đang chế tạo

Click để đọc thêm…