Tạp chí Mainichi Shimbun của trang web Mantan vừa đăng một video quảng cáo cho OVA mới của Waiting in the Summer. Trailer có bài hát mở đầu mới dành cho OVA, “Kisetsu no Shutter” (Season’s Shutter) trình bày bởi Ray.

Click để đọc thêm…