Studio Akiyamakobo đã bắt đầu cho nhận các đơn đặt hàng cho mẫu đầu tượng treo tường cỡ đầu người ( không phải kích cỡ thật của con mech này trong anime) của mech EVA – 01 trong movie anime Evangelion: 2.0.

Click để đọc thêm…