Để quảng bá sản phẩm cuối cùng của người thầy anime, một triển lãm đặc biệt để trưng bày cho thế giới các bản vẽ tay nhân vật trong anime The Wind Rises sẽ được công khai mở cửa, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6.

Click để đọc thêm…