Triển lãm bắt đầu từ ngày 15 đến hết ngày 26 tháng Mười tại Trung tâm Anime Tokyo, Akihabara UDX.

Click để đọc thêm…