Nhờ những người bạn tuyệt vời tại Viz Media, ANN (Anime News Network) đã trao tặng 10 bộ sách của Hayao Miyazaki mới được phát hành. Mỗi bộ bao gồm 3 cuốn: Starting Point, Turning Point và The Art of The Wind Rises.

Click để đọc thêm…