Cửa hàng TOWER RECORDS Shinjuku ở Tokyo đã công bố TOP 10 anime single/album từ ngày 25 – ngày 31 Tháng 8.

Click để đọc thêm…