Các bộ anime mùa đông cũng đã gần đi đến kết thúc, trang Anime! Anime! (animeanime.jp) có một cuộc bình chọn những anime được yêu thích nhất mùa.

Click để đọc thêm…