Anime Expelled from Paradise (Trục xuất khỏi thiên đường) sẽ được chính thức khởi chiếu vào ngày 15 tháng Mười Một tại Nhật Bản

Click để đọc thêm…