D Piddy, người nổi tiếng với các vụ quấy rối khách tham quan một số sự kiện trước đây như Animegacon 2013 và Anime Expo 2013, đã một lần nữa khoác lên mình bộ đồ cosplay Titan Khổng lồ. Lần này, D Piddy đã phục sẵn bên ngoài cửa hàng Anime Jungle ở Tokyo Nhỏ (khu phố Nhật ở Mĩ), tại Los Angeles, khiến các khách hàng phải giật mình với những lời mời ôm.

Click để đọc thêm…