Từ 19 tháng Bảy đến 31 tháng Tám, là một phần của sự kiện triển lãm Pocket Monster XY: Hakai no Mayu (Pokémon XY : Cocoon of Destruction), quán Cafe Pika đã chính thức mở cửa tại Tokyo City View, đồi Roppongi, giúp bạn có thể thật sự cắn bé Pikachu như mong muốn.

Click để đọc thêm…