Tính tới ngày 21 tháng 11, thương hiệu anime K-ON!! đã bán được hơn 500,000 đãi Blu-ray và DVD . Số liệu chính xác là 424,000 với Blu-ray và 81,000 với DVD.

Click để đọc thêm…