Trong khi thông tin chi tiết sẽ chỉ được tiết lộ vào Festival Dengeki Bunko Fall lần thứ 5, nhóm làm game Sword Art Online của Bandai Namco trong một buổi quảng bá SAO…

Click để đọc thêm…