Thợ rèn bậc thầy Tony Swatton trong tập gần đây của series Man of Arms đã chế tạo thanh kiếm Elucidator của Kirito.

Click để đọc thêm…