Anime Japan 2013 đã dựng rất nhiều gian hàng tại Tokyo Big Sight để quảng cáo những bộ anime mới nhất và chào hàng các sản phẩm liên quan, nhưng một vài công ty đã nhân cơ hội này đem trưng bày các công nghệ mới có thể thu hút tín đồ của ngành hoạt hình.

Click để đọc thêm…