Một tác phẩm mới đáng theo dõi đã xuất hiện trên tạp chí shounen manga nổi tiếng, Evening. Trong số ra ngày 28 tháng 1, tác phẩm mới nhất của Hiroya Oku, Inu Yashiki, đã bắt đầu được đăng dài kì. Oku là một mangaka nổi tiếng với tác phẩm Hen và Gantz.

Click để đọc thêm…