Các nhân vật thám tử Conan, Magic Kaito, và Yaiba của Gosho Aoyama cần sự giúp đỡ của bạn để săn tìm kho báu tại quận Tottori, Nhật Bản. Ba sự kiện riêng biệt sẽ tổ chức trong quận với những câu chuyện riêng gắn với từng nhân vật của Aoyama.

Click để đọc thêm…