Khái niệm du hành thời gian có lẽ là ko mới mẻ với những bạn yêu thích thể loại khoa học giả tưởng.