Câu chuyện xoay quanh một học sinh trung học có tư tưởng chống đối xã hội Hakigaya Hachiman, người có cái nhìn méo mó về cuộc sống. Một giáo viên đã bắt Hachiman phải tham gia ‘Public Service Club’, vốn chỉ có một thành viên là hoa khôi của trường Yukinoshita Yukino, cũng là một người cô độc. Cùng với Yui Yuigahama, ba người bắt đầu giải quyết các yêu cầu dựa trên quan điểm và cách nhìn xã hội của họ.

Click để đọc thêm…