Karuta? Bạn thắc mắc không biết Karuta là trò gì? Vậy thì mời bạn xem anime, mà khi xem xong, bạn không chỉ biết thôi mà còn hiểu rõ về nó nữa là đằng khác.

Click để đọc thêm…