Nếu có thứ nào khiến Levi chán ghét hơn titan thì hẳn đó chính là bụi bặm và rác rưởi. May thay, Figma mới nhất của công ty Good Smile đã cho phép Levi có thể dọn dẹp bằng tất cả khả năng của mình với khăn quấn đầu, chổi lau, chổi và khăn lau bụi.

Click để đọc thêm…