Đoạn quảng cáo được thực hiện với sự giúp đỡ của Shinji Higuchi, một cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực tokusatsu (SFX-hiệu ứng), với các bộ phim ông đã thực hiện như Lorelei: The Witch of the Pacific Ocean và Japan Sinks, cả 2 đều sử dụng những hiệu ứng đặc biệt ở mức độ cao.

Click để đọc thêm…