Trang web chính thức của bộ anime truyền hình thuộc manga 4-panel của Norio Tsukudani đã bắt đầu phát sóng đoạn video quảng cáo đầu tiên vào hôm thứ hai.

Click để đọc thêm…