Macross Frontier đang “đổ bộ” về quán cà phê và bar Characro tại Ikebukuro. Quán cà phê và bar này trang trí bằng hình ảnh các nhân vật theo từng chủ đề, là sự kết hợp giữa thế giới thực và thế giới ảo dựa trên nguồn cảm hứng từ các anime và game nổi tiếng. Được điều hành bởi namco, cứ sáu tháng một lần chủ đề của quán cà phê sẽ thay đổi.

Click để đọc thêm…