Akame ga Kill là một shounen manga được phát hành hàng tháng trên tạp chí truyện tranh Gangan Joker do Square Enix xuất bản. Bộ truyện sáng tác bởi Takahiro và được Tashiro Tetsuya phác họa.

Click để đọc thêm…