Đối với người Nhật, họ xem ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng để bạn trở nên năng suất và duy trì hoạt động của bạn cho đến bữa trưa, và đây không phải là bữa ăn đặc biệt thích hợp để hấp thụ nhiều đường và làm tan calorie.