Số phát hành vào tháng Mười Một của tạp chí Bessatsu Shōnen Magazine đã biến cộng đồng mạng thành một đoàn rối loạn. Trong bài phỏng vấn hỏi đáp với tác giả của k-on-titan">Attack on Titan, ông Hajime Isayama, có một câu hỏi “Trong số các thành viên nữ của quân đoàn 104, Misaka thân với ai nhất?”. Tác giả đã trả lời ngắn gọn “Armin”.

Click để đọc thêm…