Studio Trigger vừa công bố tại Triển Lãm Anime 2014 tại Los Angeles rằng Akira Amemiya, đạo diễn của Inferno Cop, sẽ đạo diễn cho bộ anime Ninja Slayer From Animation.

Click để đọc thêm…