Công ty sản xuất game Nhật Bản Nihon Falcom vừa đưa anime vào dành sách các kế hoạch để thực hiện việc phát triển thương hiệu game nhập vai Sora no Kiseki (Trails in the Sky) vào năm sau, kế hoạch này được kết thúc vào tháng 9 năm 2011.

Click để đọc thêm…