Hidebochi đã mở một tiệm bán udon trong suốt 32 năm qua và từng làm một “thợ mộc bán thời gian” suốt 52 năm. Tuy nhiên mùa hè năm nay, người đàn ông 59 tuổi đã thực hiện một dự án xây dựng hoàn toàn đặc biệt. Ông quyết định làm một bức tượng Totoro cho những đứa cháu vừa chuyển từ Vancouver, Canada để đến Mihama, tỉnh Mie, Nhật Bản với mình.

Click để đọc thêm…