Một bảng bầu chọn trên đường khác! Một màu tóc khác! Những người đi bộ ở Akihabara một lần nữa đã được hỏi về bảng xếp hạng các nữ nhân vật anime yêu thích của họ.

Click để đọc thêm…