Bản thiết kế nhân vật chính thức cho Miyuri, con gái của Holo và Lawrence từ sê-ri light novel “Sói và Gia vị” sáng tác bởi Isuna Hasekura được tiết lộ vào issue thứ 51 của tạp chí Dengeki Bunko vào thứ ba. Cô con gái bé nhỏ tuy có màu tóc của ba nhưng lại được thừa hưởng những đặc điểm của loài sói giống mẹ mình.