Charapedia, một trang web của Nhật Bản chuyên về các nhân vật trong anime và video game, gần đây đã mở một cuộc thăm dò trong nội bộ nhân viên về các robot mạnh nhất xuất hiện trong anime. Phạm vi lựa chọn robot rất lớn: android, cyborg, thậm chí cả robot mèo.

Click để đọc thêm…