Erwin và Hange là những nhân vật đang xuất hiện trong k-on-titan">Attack on Titan: The Last Wings of Mankind, một “game xã hội” online, bối cảnh hiện tại của họ là những đứa trẻ.

Click để đọc thêm…