Anime manga của Tadatoshi Fujimaki Kuroko No Basket đặt mục tiêu trở thành một series các movie anime, bắt đầu với cúp mùa đông. Phần 1 Kage to Hikari( ánh sáng và bóng tối ) sẽ được chiếu trong 2 tuần bắt đầu từ tháng 9 tại 31 rạp trên toàn Nhật Bản.