Người ta thường nói kiên nhẫn là đức tính tốt, nhưng đối với những người hâm mộ này thì lại không.