Mandarake – một cửa hàng lớn bán lẻ cho otaku tại Nhật hiện rất không vui vì một vụ ăn cắp mới đây, và họ sẽ không tha cho thủ phạm. Thủ phạm nằm trong vòng nghi vấn được cáo buộc là đã ăn cắp một món đồ chơi robot hình Tetsujin-28-go có giá 250,000 yen (khoảng US$2,448 – 50 triệu VND).

Click để đọc thêm…