The Seven Deadly Sins là một bộ truyện với các cuộc phiêu lưu thú vị từ Nakaba Suzuki (Rising Impact, Kongō Banchō). Đây là một trong những manga bạn sẽ ngay lập tức chọn để dựng thành anime, và đó chính xác là những gì được tạp chí tuần san Shonen của Kodansha công bố trên số ra mới nhất.

Click để đọc thêm…