Theo thông tin từ tờ bìa tập thứ 14 của bộ manga Kangoku Gakuen (Prison School) của Akira Hiramoto, bộ manga này sẽ có một bản chuyển thể anime. Hình thức của bản chuyển thể anime này chưa được nêu rõ.

Click để đọc thêm…