Manga Gota Keshi: Jidan Kōshōnin Shirai Torajirō, do Shuntarō Ōsawa sáng tác, sẽ cho ra mắt một series live-action truyền hình được phát sóng hàng tuần có tên gọi là Jidan Kōshōnin Gota Keshi…

Click để đọc thêm…