Tập 1 (phiên bản mới) của 10 năm trước sẽ ra mắt vào ngày 04 tháng 11