Dự án anime mới cho bộ manga Broken Blade (Break Blade) của Yunosuke Yoshinaga sẽ là một bản biên tập lại của loạt 6 bộ phim anime đã công chiếu trước đó, kèm theo những cảnh mới — và một OVA ngoại truyện mới đang được thực hiện.

Click để đọc thêm…